Raporty dotyczące Walnego Zgromadzenia – 2021

Zarząd Spółki Termoexpert S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2021 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Ewy Świętek z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja nr 7/2, 45-068 Opole.