Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu Spółki jest Robert Goluch.